Meer dan de helft van de ouders en zwangere vrouwen worden blootgesteld aan agressieve marketing van vervangingsmiddelen voor moedermelk

Melk
Facebook
LinkedIn
Twitter
Email
Print
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

In een nieuw rapport worden de onrechtmatige praktijken van de zuigelingenvoedingindustrie die 55 miljard dollar weegt blootgelegd. Dat gaat ten koste van de kindervoeding en is in strijd met de internationale verplichtingen.

Meer dan de helft van de ouders en zwangere vrouwen (51%) die in een nieuw rapport van de WHO en UNICEF in het VK werden ondervraagd, zeggen dat zij het doelwit zijn geweest van de marketing van vervangingsmiddelen voor moedermelk, die zeer vaak in strijd zijn met de internationale normen voor zuigelingenvoeding.

Een enorme invloed

Melk

Het rapport, getiteld “How marketing of formula milk influences our decisions on infant feeding”, (Hoe beïnvloed de marketing van flessenmelk onze beslissingen over zuigelingenvoeding) is gebaseerd op interviews met ouders, zwangere vrouwen en gezondheidswerkers in acht landen. Het onthult de systematische en onethische marketingstrategieën die de melkbereidingsindustrie, die goed is voor 55 miljard dollar, gebruikt om de voedingsbeslissingen van ouders te beïnvloeden.

Volgens het rapport worden door de industrie onder meer de volgende marketingtechnieken gebruikt: ongereguleerde en indringende online targeting; gesponsorde adviesnetwerken en hulplijnen; promoties en gratis geschenken; en praktijken om de opleiding en aanbevelingen van gezondheidswerkers te beïnvloeden. De boodschappen die ouders en gezondheidswerkers krijgen zijn vaak misleidend, onwetenschappelijk en in strijd met de Internationale gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk (de Code), een mijlpaal op het gebied van de volksgezondheid die in 1981 door de wereldgezondheidsvergadering werd goedgekeurd om moeders te beschermen tegen aanstootgevende marketingpraktijken van fabrikanten van babyvoeding.

“Dit rapport maakt het duidelijk zien dat de marketing van vervangingsmiddelen voor moedermelk veel te wijdverspreid, misleidend en indringend is”, aldus Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO. “Regelgeving inzake misleidende marketing is dringend nodig om de gezondheid van kinderen te beschermen.

Doordringende marketing voor melkdranken

Melk

Volgens het rapport, dat 8.500 ouders en zwangere vrouwen evenals 300 gezondheidswerkers in steden in Bangladesh, China, Mexico, Marokko, Nigeria, Zuid-Afrika, het VK en Vietnam ondervroeg, was 84% van de ondervraagde vrouwen in het VK, 92% in Vietnam en 97% in China blootgesteld aan de marketing van zuigelingenvoeding, waardoor zij eerder geneigd waren vervangingsmiddelen voor moedermelk te kiezen om hun baby’s te voeden.

“Valse en misleidende berichten over vervangingsmiddelen voor moedermelk vormen een belangrijke belemmering voor borstvoeding, waarvan bekend is dat het de beste keuze is voor baby’s en hun moeders,” aldus Catherine Russell, uitvoerend directeur van UNICEF. “Beleid, wetten en investeringen in borstvoeding zijn nodig om ervoor te zorgen dat vrouwen worden beschermd tegen onethische marketingpraktijken en toegang hebben tot de informatie en steun die zij nodig hebben om hun kinderen op te voeden.”

In alle onderzochte landen gaven de vrouwen blijk van een sterke wens om hun baby’s uitsluitend borstvoeding te geven, variërend van 49% van de vrouwen in Marokko tot 98% in Bangladesh. Toch laat het rapport zien hoe een gestage stroom van misleidende marketingboodschappen de mythen over borstvoeding en moedermelk versterkt en vrouwen doet twijfelen aan hun vermogen om borstvoeding te geven.

Deze mythen zijn onder meer dat vervangingsmiddelen voor moedermelk in de eerste dagen na de geboorte noodzakelijk zijn, dat moedermelk niet is aangepast aan de voedingsbehoeften van zuigelingen, dat is aangetoond dat specifieke ingrediënten in zuigelingenvoeding de ontwikkeling of immuniteit van een kind verbeteren, dat zuigelingen langer vol blijven van zuigelingenvoeding en dat de kwaliteit van moedermelk na verloop van tijd afneemt.

Borstvoeding verdient de voorkeur

Melk

Borstvoeding binnen het eerste uur na de geboorte, gevolgd door exclusieve borstvoeding gedurende zes maanden en voortgezette borstvoeding tot het kind twee jaar of oud is, is een krachtige verdediging tegen alle vormen van ondervoeding bij kinderen, met inbegrip van vermagering en zwaarlijvigheid. Borstvoeding fungeert ook als het eerste vaccin van een baby en beschermt tegen veel voorkomende kinderziekten.

Het vermindert ook het toekomstige risico op diabetes, zwaarlijvigheid en sommige vormen van kanker bij vrouwen. Wereldwijd krijgt echter slechts 44% van de kinderen jonger dan 6 maanden uitsluitend borstvoeding. De borstvoedingscijfers zijn de laatste 20 jaar wereldwijd nauwelijks gestegen, terwijl de verkoop van vervangingsmiddelen voor moedermelk in ongeveer dezelfde periode meer dan verdubbeld is.

Verontrustend is dat uit het rapport blijkt dat een groot aantal gezondheidswerkers in alle landen door de babyvoedingsindustrie zijn benaderd om invloed uit te oefenen op de aanbevelingen die zij nieuwe moeders doen via relatiegeschenken, gratis monsters, financiering van onderzoek, betaalde vergaderingen, evenementen en conferenties, en zelfs commissies op de verkoop, processen die een directe invloed hebben op de voedingskeuzes van ouders. Meer dan een derde van de ondervraagde vrouwen zei dat een gezondheidswerker een bepaald merk vervangingsmiddelen voor moedermelk had aanbevolen.

Om deze problemen aan te pakken, roepen de WHO, UNICEF en hun partners regeringen, gezondheidswerkers en fabrikanten van babyvoeding op om het misbruik van vervangingsmiddelen voor moedermelk een halt toe te roepen en de voorschriften van de Code volledig te implementeren en na te leven. Deze omvatten:

  • Goedkeuren en handhaven van wetgeving om de promotie van vervangingsmiddelen voor moedermelk te voorkomen en toe te zien op de gevolgen ervan, overeenkomstig de internationale code, onder meer door fabrikanten te verbieden voedings- en gezondheidsclaims te doen.
  • Investeren in beleid en programma’s die borstvoeding bevorderen, onder meer door het aanbieden van voldoende betaald ouderschapsverlof in overeenstemming met de internationale normen, en om borstvoeding van hoge kwaliteit te ondersteunen.
  • de fabrikanten te vragen zich er publiekelijk toe te verbinden de code en de daaropvolgende resoluties van de Wereldgezondheidsvergadering op mondiaal niveau volledig na te leven.
  • gezondheidswerkers verbieden sponsoring te aanvaarden van bedrijven die zuigelingen- en kindervoeding op de markt brengen, of het nu gaat om beurzen, prijzen, subsidies, vergaderingen of evenementen.

Tekst van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Lees onze andere artikelen in de rubriek Gezondheid.

journée mondiale sans tabac le 31 mai, Boiron

31 mei: Werelddag zonder tabak

Roken… Uit een onderzoek van Scienscano blijkt dat roken nog steeds de belangrijkste vermijdbare oorzaak is van kanker en vele andere ziekten. Volgens dezelfde studie

Voor jou.

Voorgestelde artikelen

Inscrivez-vous gratuitement au club pour recevoir offres, récompenses et informations en exclusivité.

Rejoignez le Club exclusif

Newsletter Luxembourg (FR)

En vous abonnant, vous reconnaissez avoir lu et accepté notre politique de confidentialité.