Het beste wapen tegen teken
Het beste wagen tegen teken

Algemene verkoopvoorwaarden

Facebook
LinkedIn
Twitter
Email
Print
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

De site biedt de gebruiker de mogelijkheid zich te abonneren op de papieren versie van het tijdschrift Letz be healthy in de editie van zijn keuze (Franstalige versie in België, Nederlandstalige versie in België of Franstalige versie in Luxemburg). Daartoe dient de gebruiker akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Artikel 1. Awards

De vermelde abonnementsprijs is in euro en inclusief BTW. Verzendkosten zijn ook inbegrepen in de prijs voor de volgende landen België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland.

Het aantal pagina’s in de uitgaven varieert, maar dit heeft geen invloed op de prijs.

Artikel 2. Betalingen

Tenzij anders vermeld, worden abonnementen betaald met een creditcard of online betaling.

Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat de betaling geschiedt op een platform dat niet afhankelijk is van de redacteur van de site. Deze is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in betalingen op het internet.

Indien het betalingsproces niet kan worden voltooid, wordt de verkoop geacht niet te hebben plaatsgevonden. De verkoop wordt bevestigd door de verzending van een e-mail met een samenvatting van de bestelgegevens.

Artikel 3. Duur van de abonnementen

Het abonnement geldt voor een bepaalde periode.

Het abonnement wordt vooraf betaald. Zij eindigt wanneer het geplande aantal exemplaren is geleverd.

De verschijningsdatum van het tijdschrift staat niet vast. Er zijn tien exemplaren per jaar voor de Franstalige Luxemburgse versie en vier exemplaren per jaar voor de Franstalige Belgische en Nederlandstalige Belgische versie.

Vóór de vervaldatum ontvangt de gebruiker van de uitgever een voorstel tot verlenging, met een uitnodiging tot betaling. De betaling door de gebruiker sluit de verlenging af.

Artikel 4. Herroepingsrecht

De gebruiker beschikt over een herroepingsrecht dat hij kan uitoefenen binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van het eerste exemplaar.

De gebruiker kan van dit recht gebruik maken per e-mail of per post. Hij geeft ondubbelzinnig te kennen dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht.

De gebruiker specificeert het rekeningnummer waarop hij/zij de betaalde bedragen wenst terugbetaald te krijgen.

De door de klant ontvangen kopieën worden in mindering gebracht op de aan de klant terugbetaalde bedragen.

Artikel 5. Verantwoordelijkheid

De uitgever is niet aansprakelijk voor fouten of vertragingen in de bezorging door de postdiensten.

In geval van verhuizing is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de uitgever per e-mail of per post het nieuwe leveringsadres mee te delen.

Artikel 6. Annulering

De gebruiker kan het abonnement beëindigen in geval van verhuizing naar een land dat niet gedekt wordt door het abonnementssysteem of in geval van overlijden.

De uitgever kan het abonnement opzeggen indien de abonnementsdiensten worden stopgezet of indien het tijdschrift wordt opgeheven. In dat geval zal zij de gebruikers de bedragen terugbetalen die overeenkomen met de niet-geleverde exemplaren.

Artikel 7. Toepasselijk recht

Deze algemene inschrijvingsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Luxemburgs recht.

Indien een van de clausules van deze algemene voorwaarden door een rechter als niet in overeenstemming met het toepasselijke recht wordt beschouwd, zal deze clausule tot een conforme clausule worden herleid of, indien dit niet het geval is, worden geannuleerd, zonder dat de annulering de geldigheid van deze algemene voorwaarden beïnvloedt.

Elk geschil met betrekking tot deze algemene voorwaarden valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Luxemburg.

In geval van een geschil in verband met deze algemene voorwaarden zal eerst via een bemiddelings- of verzoeningsprocedure worden getracht het geschil op te lossen.

Het beste wapen tegen teken
Voor jou.

Voorgestelde artikelen

Pas op voor teken voor onze dieren

Kijk uit voor teken

Het seizoen is begonnen! Onze winter was niet streng genoeg om deze insecten uit te roeien, die er gebruik van maakten om zich te vermenigvuldigen.

Mijn hond draagt een gele sjaal

Mijn hond draagt een gele sjaal, hij heeft zijn bubbel nodig!

Wanneer u op straat een hond ziet met een gele sjaal om zijn riem of tuigje, betekent dit dat hij ruimte om zich heen nodig heeft. Om zijn behoefte aan privacy te respecteren, moeten we dus vermijden hem te aaien of onze eigen hond bij hem in de buurt te laten komen.